gekocht woorden van

naar

Over

Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden voor vertaling

 

 1. Definities

"Scrybs BV" is een in Nederland geregistreerd bedrijf [72216336], gevestigd te Laplacestraat 41, Amsterdam, 1098 HR, dat zich bezighoudt met het regelen van vertaaldiensten voor klanten die dergelijke diensten nodig hebben.

' Cliënt ”Betekent elke persoon, natuurlijk of jurist aan wie Scrybs vereist is in het kader van deze overeenkomst om vertalingen te leveren. De klant is verantwoordelijk voor het leveren van alle werken aan Scrybs, inclusief materialen die de context van de vertaling beschrijven en alle andere materialen die nodig zijn om Scrybs in staat te stellen te presteren in overeenstemming met de overeenkomst. De klant moet er rekening mee houden dat de kwaliteit van de vertalingen noodzakelijkerwijs afhankelijk is van de standaard van de instructies van de klant aan Scrybs.

' Werk ”Betekent elke vorm van proza of literatuur die vertaling van de ene taal naar de andere vereist.

' Vertalingen ”Omvatten alle vertalingen en andere elementen van begeleidende tekst en gegevens die door Scrybs aan de klant zijn verstrekt met betrekking tot het werk.

"Geschreven" of "schrijven" omvat alle communicatie in elektronische vorm

 1. Offer en acceptatie:

2.1 Het verzoek om vertalingen van de klant moet worden opgenomen in schriftelijke offerteaanvragen;
2.2 Scrybs kan de opdrachtgever een schriftelijke offerte doen toekomen;
2.3 Acceptatie door de klant geschiedt door middel van een schriftelijke bestelling die de aanvaarding van de offertes van Scrybs erkent en wordt bindend voor de partijen zodra deze schriftelijk door Scrybs zijn bevestigd;
2.4 Volledige details van het beoogde doel van de vertaling van het werk zullen worden gegeven in de bestelling van de klant, zoals Scrybs redelijkerwijs vereist om zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te komen.
2.5 De klant is als enige verantwoordelijk voor het aan Scrybs verstrekken van het werk / de werken, inclusief andere noodzakelijke materialen, bij het verstrekken van de schriftelijke bestelling. Hoewel Scrybs advies kan geven over de te leveren materialen, begrijpt de klant dat de nauwkeurigheid van de vertaling afhangt van de kwaliteit en volledigheid van het werk en de geleverde materialen.

 1. Overeengekomen periode voor elke vertaling:

3.1 In de door de klant verstrekte bestelling wordt aangegeven binnen welke termijn de vertaling moet worden voltooid. Scrybs zal haar uiterste best doen om de deadline van de klant te halen, maar het moet duidelijk zijn dat een dergelijke verbintenis is gebaseerd op de beste schattingen van Scrybs en Scrybs kan geen exacte levertijd of datum garanderen. Laattijdige levering geeft de klant niet het recht om de overeenkomst te annuleren
3.2 De klant specificeert elke dringende vertaling die vereist is in zijn aankooporder en in het geval van overuren of extra kosten die Scrybs maakt, wordt daarom een urgentievergoeding van ten minste 50% in rekening gebracht;
3.3 De klant kan elke bestelling annuleren, mits Scrybs de bestelling nog niet bij een vertaler heeft geplaatst. Zodra de bestelling is ontvangen en Scrybs de vertaler heeft geïnstrueerd, worden er geen annuleringsrestituties of betalingskredieten verleend
3.4 Vertalingen worden op dezelfde manier en in dezelfde vorm naar de klant verzonden als de klant de oorspronkelijke bestelling heeft ingediend

 1. Prijzen en betalingsvoorwaarden:

4.1 Scrybs is een handelsnaam van Buyers United BV, een in Nederland geregistreerde rechtspersoon, en in Nederland geregistreerd voor BTW onder nummer NL 8222.95.593.B.01. Alle prijzen van Scrybs zijn exclusief BTW. Scrybs past alle vigerende wetgeving als volgt toe;

(a) Een klant (Of het nu een rechtspersoon is of een individuele “Klant”) wiens vestiging in Nederland is gevestigd, ongeacht of hij al dan niet BTW-plichtig is, wordt geheven tegen 21%;

(b) Een klant wiens vestigingsplaats binnen de EU is en die een btw-bewijs levert
registratie is vrijgesteld van het betalen van btw;

(c) Een klant wiens bedrijf binnen de EU is gevestigd en niet BTW-plichtig is, wordt geheven tegen het respectieve BTW-tarief van het land;

(d) Een klant wiens bedrijf buiten de EU is gevestigd, is vrijgesteld van het betalen van btw.

De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van alle nodige documentatie aan Scrybs om Scrybs in staat te stellen het voorgaande te implementeren en garandeert de juistheid van dergelijke informatie.
4.2 Betaling zal onmiddellijk door de klant worden gedaan na acceptatie van Scrybs zoals hierboven voorzien.
4.3 Alle betalingen zijn in Britse ponden, Amerikaanse dollars of euro's en worden gestort op de rekening van Scrybs bij PayPal of Stripe.

 1. Aansprakelijkheid:

Servicevoorwaarden - Scrybs
Servicevoorwaarden

 1. Servicevoorwaarden voor vertaling

Definities
"Scrybs BV"

 1. is een in Nederland geregistreerd bedrijf [72216336], gevestigd te Laplacestraat 41, Amsterdam, 1098 HR, dat zich bezighoudt met het regelen van vertaaldiensten voor klanten die dergelijke diensten nodig hebben.

'

 1. Cliënt

”Betekent elke persoon, natuurlijk of jurist aan wie Scrybs vereist is in het kader van deze overeenkomst om vertalingen te leveren. De klant is verantwoordelijk voor het leveren van alle werken aan Scrybs, inclusief materialen die de context van de vertaling beschrijven en alle andere materialen die nodig zijn om Scrybs in staat te stellen te presteren in overeenstemming met de overeenkomst. De klant moet er rekening mee houden dat de kwaliteit van de vertalingen noodzakelijkerwijs afhankelijk is van de standaard van de instructies van de klant aan Scrybs.
Werk

 1. ”Betekent elke vorm van proza of literatuur die vertaling van de ene taal naar de andere vereist.

Vertalingen

 1. ”Omvatten alle vertalingen en andere elementen van begeleidende tekst en gegevens die door Scrybs aan de klant zijn verstrekt met betrekking tot het werk.

"Geschreven"

 1. "schrijven"

omvat alle communicatie in elektronische vorm

 

Offer en acceptatie:

 

 1. Invoering

2.1 Het verzoek om vertalingen van de klant moet worden opgenomen in schriftelijke offerteaanvragen;
2.2 Scrybs kan de opdrachtgever een schriftelijke offerte doen toekomen;
2.3 Acceptatie door de klant geschiedt door middel van een schriftelijke bestelling die de aanvaarding van de offertes van Scrybs erkent en wordt bindend voor de partijen zodra deze schriftelijk door Scrybs zijn bevestigd;

 1. 2.4 Volledige details van het beoogde doel van de vertaling van het werk zullen worden gegeven in de bestelling van de klant, zoals Scrybs redelijkerwijs vereist om zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te komen.

2.5 De klant is als enige verantwoordelijk voor het aan Scrybs verstrekken van het werk / de werken, inclusief andere noodzakelijke materialen, bij het verstrekken van de schriftelijke bestelling. Hoewel Scrybs advies kan geven over de te leveren materialen, begrijpt de klant dat de nauwkeurigheid van de vertaling afhangt van de kwaliteit en volledigheid van het werk en de geleverde materialen.
Overeengekomen periode voor elke vertaling:

 1. 3.1 In de door de klant verstrekte bestelling wordt aangegeven binnen welke termijn de vertaling moet worden voltooid. Scrybs zal haar uiterste best doen om de deadline van de klant te halen, maar het moet duidelijk zijn dat een dergelijke verbintenis is gebaseerd op de beste schattingen van Scrybs en Scrybs kan geen exacte levertijd of datum garanderen. Laattijdige levering geeft de klant niet het recht om de overeenkomst te annuleren

3.2 De klant specificeert elke dringende vertaling die vereist is in zijn aankooporder en in het geval van overuren of extra kosten die Scrybs maakt, wordt daarom een urgentievergoeding van ten minste 50% in rekening gebracht;

 1. 3.3 De klant kan elke bestelling annuleren, mits Scrybs de bestelling nog niet bij een vertaler heeft geplaatst. Zodra de bestelling is ontvangen en Scrybs de vertaler heeft geïnstrueerd, worden er geen annuleringsrestituties of betalingskredieten verleend

3.4 Vertalingen worden op dezelfde manier en in dezelfde vorm naar de klant verzonden als de klant de oorspronkelijke bestelling heeft ingediend
Prijzen en betalingsvoorwaarden:
4.1 Scrybs is een handelsnaam van Buyers United BV, een in Nederland geregistreerde rechtspersoon, en in Nederland geregistreerd voor BTW onder nummer NL 8222.95.593.B.01. Alle prijzen van Scrybs zijn exclusief BTW. Scrybs past alle vigerende wetgeving als volgt toe;
(a) Een klant (Of het nu een rechtspersoon is of een individuele “Klant”) wiens vestiging in Nederland is gevestigd, ongeacht of hij al dan niet BTW-plichtig is, wordt geheven tegen 21%;

 1. (b) Een klant wiens vestigingsplaats binnen de EU is en die een btw-bewijs levert

registratie is vrijgesteld van het betalen van btw;
(c) Een klant wiens bedrijf binnen de EU is gevestigd en niet BTW-plichtig is, wordt geheven tegen het respectieve BTW-tarief van het land;
(d) Een klant wiens bedrijf buiten de EU is gevestigd, is vrijgesteld van het betalen van btw.
De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van alle nodige documentatie aan Scrybs om Scrybs in staat te stellen het voorgaande te implementeren en garandeert de juistheid van dergelijke informatie.
4.2 Betaling zal onmiddellijk door de klant worden gedaan na acceptatie van Scrybs zoals hierboven voorzien.
4.3 Alle betalingen zijn in Britse ponden, Amerikaanse dollars of euro's en worden gestort op de rekening van Scrybs bij PayPal of Stripe.

 1. Aansprakelijkheid:

10.4 U stemt ermee in Scrybs en al haar agenten te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden en kosten van welke aard dan ook die door een partij als gevolg van deze service zijn gemaakt of beweerd.
De overeenkomst wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht en de Nederlandse rechtbanken zijn niet-exclusief bevoegd om geschillen tussen partijen in verband met de overeenkomst te beslechten.

 1. Cancellation of Services by User

7.1 The user may cancel its license with Scrybs at any time. The license will terminate at the end of the calendar month of the cancellation.
7.2 Cancellation of a license does not mean that the user qualifies for a refund for the remaining duration of the license. Scrybs will not refund any purchase of our services.

 1. Professionele vertaaldiensten

You can find the terms and conditions pertaining to Scrybs’ professional translation services in the legal terms immediately preceding or Saas terms.

 1. Service Level Agreement (“SLA”)

9.1 Scrybs offers support to its users on both an e-mail and online chat basis.
9.2 Scrybs aims to get back to its users within 24 hours of receiving a notification from them.
9.3 Scrybs endeavours to maintain service uptime and performance as far as reasonably possible.

 1. Disclaimer Limiting Liability

10.1 Scrybs makes no warranties, express or implied or statutory, including but not limited to the implied warranties of merchantability, non-infringement and fitness for a particular purpose with respect to any matter arising under this agreement including but not limited to software services, professional translation services, community translation services and machine translation services, unless expressly provided herein. You acknowledge that Scrybs does not warrant access to the translation websites and translated content will be uninterrupted, without defect and error, absolutely secure, or without infiltration or compromise of security systems, unless expressly provided for.
10.2 Scrybs specifically disclaims any liability for any content downloaded, made available or otherwise obtained through the use of its services. The use of its service is accessed entirely at your own risk and you will be solely responsible for any loss or damage of any nature whatsoever arising from any downloaded or available content.
10.3 Scrybs shall not be held liable for any loss of any nature whatsoever that you may incur as a result of someone else using your account, account password or account information, either with or without your knowledge.
10.4 You agree to indemnify Scrybs and all it agents from and against any and all claims, losses, damages, liabilities and expenses of whatsoever nature incurred or asserted by any party as a result of this service.

 1. "schrijven"

The agreement will be governed and interpreted in accordance with the law of the Netherlands, and the courts of the Netherlands shall have non-exclusive jurisdiction to adjudicate disputes arising between the parties in relation to the agreement