gekocht woorden van

naar

Wat betreft

Service voorwaarden

Vertaling gebruikersvoorwaarden

 

 1. Definities

"Scrybs BV" is een geregistreerd bedrijf [72216336] in Nederland met het geregistreerde adres op 41 Laplacestraat, Amsterdam, 1098 HR, dat zich bezighoudt met het regelen van vertaaldiensten voor klanten die dergelijke diensten nodig hebben.

" Cliënt ": Elke natuurlijke of rechtspersoon aan wie Scrybs nodig is in termen van deze overeenkomst om vertalingen te leveren. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van te Scrybs alle werken, met inbegrip van materialen die de context van de vertaling en eventuele andere materialen die nodig zijn om Scrybs in staat om te presteren in termen van de overeenkomst te beschrijven. De klant moet er rekening mee dat de kwaliteit van de vertalingen noodzakelijk zijn afhankelijk van de kwaliteit van de instructies van de cliënt om Scrybs.

" Werken ": Elke vorm van proza ​​of literatuur die vertaling van de ene taal vereist in de andere.

" Vertaalwerk "Omvatten alle vertalingen en andere elementen van de begeleidende tekst en de gegevens die door Scrybs aan de klant met betrekking tot het werk.

"Geschreven" of "Schriftelijk" zal alle communicatie in elektronische vorm omvatten

 1. Aanbod en aanvaarding:

2.1 De klanten vragen voor vertalingen worden opgenomen in schriftelijke verzoeken om offertes;
2.2 Scrybs kan de cliënt met een schriftelijke offerte te verschaffen;
2.3 Aanvaarding door de opdrachtgever is door middel van een schriftelijke inkooporder erkennen acceptatie van Scrybs "offertes en zal bindend voor de partijen eens bevestigd door Scrybs schriftelijk te worden;
2.4 De volledige details van de bestemming van de vertaling van het werk zal worden gegeven in de klant de bestelling als die redelijkerwijs Scrybs vereist in termen van deze overeenkomst op haar rustende verplichtingen.
2.5 De ​​klant is als enige verantwoordelijk voor het verstrekken van Scrybs met het werk (s), waaronder alle andere benodigde materialen bij het verstrekken van de schriftelijke inkooporder zijn. Hoewel Scrybs adviezen kunnen geven over het materiaal te verstrekken, de cliënt begrijpt dat de nauwkeurigheid van de vertaling zal afhangen van de kwaliteit en volledigheid van het werk en de materialen verschaft.

 1. Overeengekomen termijn voor een vertaling:

3.1 De bestelling is afgegeven door de opdrachtgever de termijn waarbinnen de vertaling te worden omschreven. Scrybs stelt alles in het werk om de deadline van de klant te voldoen, maar het is te begrijpen dat een dergelijke onderneming is gebaseerd op de beste schattingen Scrybs 'en Scrybs kunnen niet garanderen dat een exacte levertijd of datum. Tijdige levering is de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden
3.2 De opdrachtgever zal elke dringende vertaling nodig in zijn bestelling en in het geval van overwerk of extra kosten worden gemaakt door Scrybs een urgentie vergoeding van ten minste 50% zal dus in rekening gebracht te geven;
3.3 De klant kan een bestelling geleverd Scrybs heeft de bestelling nog niet geplaatst op een vertaler te annuleren. Zodra de bestelling is ontvangen en Scrybs heeft geïnstrueerd dat de vertaler, worden er geen annuleringskosten terugbetalingen of kredieten van betaling worden vermaakt
3.4 Vertalingen zal worden verzonden naar de client op dezelfde manier en vorm als de klant de oorspronkelijke bestelling ingediend

 1. Prijzen en betalingsvoorwaarden:

4.1 Scrybs is een handelsnaam van Buyers United BV, een in Nederland geregistreerde rechtspersoon, en is geregistreerd voor BTW in Nederland onder nummer NL 8222.95.593.B.01. Alle prijzen van Scrybs zijn exclusief BTW. Scrybs past de geldende wetgeving als volgt toe;

(a) Een klant (ongeacht of het gaat om een ​​rechtspersoon of een individuele "klant") met een vestiging in Nederland, ongeacht of hij al dan niet btw-plichtig is, wordt geheven van 21%;

(B) Een klant wiens plaats van het bedrijfsleven is binnen de EU en die het bewijs van de btw biedt
registratie zijn vrijgesteld van het betalen van btw;

(C) Een klant die er hun bedrijf binnen de EU en die geen BTW geregistreerd zal worden geheven op het land van de respectieve BTW-tarief;

(D) Een klant wiens bedrijf is gevestigd buiten de EU zijn vrijgesteld van het betalen van btw.

De klant verantwoordelijk voor het verstrekken Scrybs met alle nodige documentatie om Scrybs in staat te stellen de uitvoering van het voorgaand en staat in voor de juistheid van deze informatie zal zijn.
4.2 De betaling wordt onmiddellijk door de klant op Scrybs 'aanvaarding zoals hierboven vermeld.
4.3 Alle betalingen moeten in Britse ponden, Amerikaanse dollars of euro's en wordt overgemaakt op de rekening van Scrybs bij PayPal of Stripe.

 1. Aansprakelijkheid:

5.1 de klant begrijpt dat de vertaling geen exacte wetenschap is en dat van tijd tot tijd zullen fouten. Zodra het Scrybs heeft de vertaalde werken geleverd, dient de klant schriftelijk (geven duidelijk de aard van de vermeende gebreken) binnen 7 dagen. Scrybs niet verdient dergelijke klacht binnen 7 dagen, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd. Scrybs naar eigen goeddunken moet bepalen dat de klacht gerechtvaardigd is, cliënt is niet gerechtigd de bestelling te annuleren, maar Scrybs verbindt zich ertoe om het verhelpen van het gebrek binnen een redelijke termijn.
5.2 terwijl Scrybs alle voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen vindt dat elke vertaling nauwkeurig is, zal de Scrybs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade die de cliënt zou als gevolg van eventuele tekortkomingen in de vertalingen lijden kan. De opdrachtgever vrijwaart hierbij uitdrukkelijk Scrybs tegen elke aansprakelijkheid die groter is dan de kosten van de vertaling. Deze vergoeding zal omvatten schade direct of indirect toe te schrijven aan een nalatig handelen of nalaten van Scrybs, haar werknemers of vertalers.

 1. Non-disclosure:

6.1 Scrybs verbindt zich ertoe om ervoor te zorgen dat elke vertaler die werkt op elke kwestie ingediend door de klant in een passende non-disclosure overeenkomst invoert;
6.2 Scrybs zal alles in het werk om het afdwingen van dergelijke non-disclosure overeenkomst met haar vertalers maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies veroorzaakt schending van deze ondernemingen niet-openbaarmaking door de vertalers.

 1. Aanstootgevend of illegaal onderwerp:

7.1 Scrybs mag niet worden verplicht tot vertalingen worden gemaakt van alle aangelegenheden die beledigend of onwettig

 1. Copyright:

8.1 de cliënt garandeert dat het auteursrecht die in alle werken en materialen die het levert aan Scrybs voor vertaling vesten in de client of de client een vergunning heeft voor het exploiteren van dergelijke copyright. De klant vrijwaart Scrybs tegen elke aanspraak van een derde partij die voortvloeien uit auteursrecht in enig materiaal verstrekt door de client vesting in dergelijke derde partij;
8.2 het auteursrecht die in elk werk geleverd aan Scrybs voor de vertaling doeleinden zal op alle blijven tijden het eigendom van de klant;

 1. Openbaarmaking

De client wordt ervan uitgegaan dat de verplichting tot herziening van alle vertalingen zorgvuldig door voordat publicatie voor gebruik. Scrybs zal geen aansprakelijkheid van welke aard die voortvloeit uit de openbaarmaking door de klant zonder dergelijk onderzoek worden vergoed.

 1. Gehele overeenkomst

Deze overeenkomst kan vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen en niet worden gewijzigd of gewijzigd tenzij schriftelijk, elektronisch ondertekend door beide partijen. De klant erkent dat geen representaties hebben aangebracht dan die hierin.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie

De overeenkomst wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, en de Nederlandse rechtbanken hebben niet-exclusieve jurisdictie om geschillen tussen de partijen met betrekking tot de overeenkomst te beslechten.

 

Scrybs Saas Terms of Service

 

 1. Introductie

1.1 Scrybs is een website biedt multifunctionele vertaaltools en andere aanverwante diensten.
1.2 in het gebruik van Scrybs diensten, erkent u dat het de service van tijd tot tijd veranderen kan als het past, verfijnt en voegt eigenschappen toe om te voldoen aan de veranderende behoeften van de eindgebruiker alsook als gevolg van de continue software ontwikkelingen. We kunnen dientengevolge moeten stoppen, opschorten, wijzigen of verwijderen van onze diensten, de inhoud of de kenmerken zonder voorafgaande kennisgeving aan u.
1.3 Bovendien erkent u dat er omstandigheden zowel binnen als buiten onze controle in de werking en het onderhoud van de website Scrybs. Terwijl alles in het werk zal worden gedaan om de voortdurende toegang tot onze diensten, erkent u dat de service kan worden onderbroken, opgeschort of beëindigd om welke reden. Scrybs verder behoudt zich het recht om te weigeren dienst of toegang tot de dienst aan een persoon of account op elk gewenst moment, voor welke reden dan ook, naar eigen goeddunken.

 1. Registratie

2.1 registratie is een vereiste voor het gebruik van Scrybs diensten. Zodra u een geregistreerde gebruiker bent, neemt Scrybs geen verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die zich voordoen onder uw account. U blijft verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van uw website tijdens het gebruik van de diensten van de Scrybs.
2.2 als een geregistreerde gebruiker moet u zorgvuldig overwegen alle inhoud en communicatie die u wenst te delen of ter beschikking stellen van het publiek, waarvoor u bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.

 1. Merkgebonden rechten

3.1 De naam en het logo van Scrybs zijn het intellectuele eigendom van Scrybs en worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten van Nederland en andere Berner Conventie landen. U mag geen handelsmerken, logo's, domeinnamen of andere kenmerken van het merk van Scrybs gebruiken.

 1. Licentie voor het gebruik en de toegang tot de dienst

4.1 Scrybs verleent u een niet-overdraagbaar, niet-exclusieve, beperkte en herroepbare licentie voor het gebruik van de service, zijn deze voorwaarden en bepalingen
4.2 alle nieuwe functies die Scrybs kiest om op te nemen die verbeteren of aanvullen van de aan het dienstjaar toegerekende op enigerlei wijze (met inbegrip van nieuwe hulpmiddelen en -bronnen), zal zijn onderworpen aan deze voorwaarden. Als u nog steeds Scrybs diensten gebruik maakt na deze veranderingen, waartussen u stemt in met deze wijzigingen.
4.3. deze vergunning zal op geen enkele manier worden opgevat als een afstand van Scrybs rechten als eigenaar van de intellectuele eigendom koppelen aan haar dienst
4.4 gebruik of gedragingen die op Scrybs acht een misbruik of niet-naleving van deze voorwaarden absoluut in de beëindiging van uw account resulteren zal. Deze bepaling is binnen het eigen goeddunken van Scrybs.

 1. Softwareservices en gebruik daarvan:

5.1 u zal zitten kundig voor download of plugin en Scrybs softwareservices installeren op uw website. Scrybs diensten zijn beschikbaar voor u om te gebruiken voor een gratis 15 (vijftien) dagproef. Gedurende deze tijd hebt u toegang tot de software beperkte functie.
5.2 Zodra de proefperiode is verlopen, hebt u de keuze van de voortzetting van de gratis versie te gebruiken of een upgrade uitvoeren naar de premie/betaald-versie van Scrybs software. De premium-versie van de software van de Scrybs heeft meer functies dan de gratis versie en is beschikbaar in drie categorieën-opstarten, Business en Enterprise-aan uw specifieke behoeften.
5.3 Zodra u hebt verkozen om te kopen van Scrybs diensten, wordt u afgeschreven een jaarlijkse premie aan het vernieuwen van het gelicentieerde gebruik van de softwarediensten. Scrybs heeft een eigen cloud gebaseerde vertaling platform dat orders voor u voltooit.
5.4 Let op dat u zult moeten toestaan dat alle kosten van het krediet. Moet je uitgeput van word de credits, professionele vertaling fondsen of uw account omhoog voor vernieuwing komt, moet u handmatig top uit uw account.
5.5 het is u ook moet uw licentie voor het gebruik van Scrybs services op jaarbasis te verlengen. De sleutel van de API (application programming interface) die wordt gebruikt door u is alleen geldig voor een jaar en zal moeten worden vernieuwd, zodat het geldig voor het volgende jaar. U zal worden gewaarschuwd via e-mail 1 (één) maand voordat uw licentie is vervallen.
5.6 de prijzen van alle Scrybs softwarediensten kunnen worden gewijzigd na 30 dagen kennisgeving uit. Aankondiging kan worden verleend op elk gewenst moment aan de rekeninghouder per e-mail, door middel van plaatsing op de website of de dienst van de software zelf.

 1. Beëindiging van de diensten door Scrybs

6.1 Scrybs behoudt zich het recht om te beëindigen, schorten toegang of welke inhoud dan ook in de service zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid en voor welke reden dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot de schending van deze voorwaarden of de schending van de toepasselijke wetgeving.
6.2 Scrybs streven naar het verstrekken van voorafgaande kennisgeving van beëindiging waarmogelijk, opslaan in omstandigheden die in haar vastberadenheid kunnen, vereisen onmiddellijke beëindiging.

 1. Uitval van diensten door gebruiker

7.1 de gebruiker kan de licentie met Scrybs op elk gewenst moment annuleren. De licentie zal beëindigen op het einde van de kalendermaand van de annulering.
7.2 annulering van een licentie betekent niet dat de gebruiker in aanmerking voor een terugbetaling voor de resterende duur van de licentie komt. Scrybs zal geen terugbetaling voor elke aankoop van onze diensten.

 1. Professionele vertaaldiensten

U vindt de bepalingen en voorwaarden met betrekking tot Scrybs professionele vertaaldiensten in de juridische voorwaarden die onmiddellijk voorafgaat aan of Saas voorwaarden.

 1. Service Level Agreement ("SLA")

9.1 Scrybs biedt ondersteuning aan haar gebruikers op zowel een e-mail en online chat-basis.
9.2 Scrybs wil weer terug naar haar gebruikers binnen 24 uur na ontvangst van de kennisgeving van hen.
9.3 Scrybs tracht te handhaven dienst uptime en prestaties zover redelijkerwijs mogelijk.

 1. Beperking aansprakelijkheid Disclaimer

10.1 Scrybs geeft geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet of statutair, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk en geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot alle aangelegenheden die uit hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot softwareservices, professionele vertaaldiensten, Gemeenschap vertaaldiensten en machine translation services, tenzij uitdrukkelijk hierin. U erkent dat Scrybs niet dat de toegang tot de websites van de vertaling garandeert en vertaalde inhoud ononderbroken, zonder gebrek en fout, absoluut veilig, of zonder infiltratie of compromis van beveiligingssystemen zullen, tenzij uitdrukkelijk voor.
10.2 Scrybs wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor de inhoud hebt gedownload, beschikbaar gesteld of anderszins verkregen door het gebruik van haar diensten. Het gebruik van de dienst is toegankelijk geheel op eigen risico en u alleen bent verantwoordelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit enige inhoud gedownload of beschikbaar.
10.3 Scrybs niet aansprakelijk voor enig verlies van welke aard dan ook dat u als gevolg van iemand anders met behulp van uw account, wachtwoord of accountgegevens lijden kunt, met of zonder uw medeweten.
10.4 U stemt ermee in Scrybs en alles wat deze agenten te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden en uitgaven van welke aard dan ook opgelopen of beweerd door een partij als gevolg van deze dienst.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie

De overeenkomst wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, en de Nederlandse rechtbanken hebben niet-exclusieve jurisdictie om geschillen tussen de partijen met betrekking tot de overeenkomst te beslechten.