gekocht woorden van

naar

Wat betreft

Gebruiksvoorwaarden

 1. Introductie

1.1 Deze voorwaarden zijn aan het gebruik van Scrybs.com (hierna: "onze website") zijn van toepassing.

1.2 Door het gebruik van onze website, gaat u akkoord met deze voorwaarden volledig; dus, als u het niet eens met deze voorwaarden of een deel daarvan, moet je niet gebruik maken van onze website.

1.3 Wanneer u een klant account te registreren of een bestelling met onze website, wordt u gevraagd en gevraagd of u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden.

1.4 U moet minstens 18 jaar oud zijn om onze website te gebruiken. Door het gebruik van onze website of in te stemmen met deze voorwaarden, garandeert en verklaart u aan ons dat u minstens 18 jaar oud zijn.

1.5 Onze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van onze website of in te stemmen met deze voorwaarden, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met onze privacy en cookies beleid.

 1. Copyright melding

2.1 Copyright © 2019 gehouden door Scrybs.

2.2 Behoudens de uitdrukkelijke bepalingen van deze algemene voorwaarden:

(A) dat we, samen met onze licentiegevers, bezitten en controleren van alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website; en

(B) de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website zijn voorbehouden.

 1. Licence to website

3.1 Bij het maken van het gebruik van onze website, kunt u:

(A) pagina's bekijken via onze website in een web browser;

(B) download pagina's van onze website voor caching in een webbrowser;

(C) het printen van pagina's van onze website;

(D) stroom audio en video bestanden van onze website; en

(E) gebruik maken van onze sites Automated Programme Interface (API), die speciaal wordt gebruikt voor de website vertalingen. U, de klant, zullen content management plug-ins die je zal toestaan ​​om content te duwen om onze API, waar de inhoud zal worden vertaald downloaden. Deze service is aan de gang en zorgt voor dynamische website vertaling. Dit is onder voorbehoud van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

3.2 Tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​in artikel 3.1, of door de overige bepalingen van deze voorwaarden, mag u geen materiaal downloaden van onze website of een dergelijk materiaal op te slaan op uw computer.

3.3 U mag alleen gebruik maken van onze website voor uw eigen persoonlijke of zakelijke vertalingen, lokalisatie en de inhoud te beschrijven is. U mag onze website niet gebruiken voor andere doeleinden.

3.4 Tenzij uitdrukkelijk door deze voorwaarden is toegestaan, moet u niet bewerken of anderszins enig materiaal op onze website te wijzigen.

3.5 Tenzij u eigenaar of de betrokken rechten in het materiaal te controleren, moet u niet:

(A) te publiceren materiaal van onze website, die herpublicatie op een andere website bevat;

(B) verkopen, verhuren of sub-licentie materiaal van onze website;

(C) tonen enig materiaal van onze website in het openbaar;

(D) te exploiteren materiaal van onze website voor een commercieel doel; of

(E) te herverdelen materiaal van onze website.

3.6 Wij behouden ons het recht voor om toegang tot delen van onze website, of zelfs onze hele website te beperken, naar onze keuze; je moet niet te omzeilen of bypass, of proberen te omzeilen of bypass, geen toegang tot beperkende maatregelen op onze website.

 1. Acceptable Use

4.1 U mag niet:

(A) gebruik maken van onze website op enigerlei wijze of elke actie die veroorzaakt of kan veroorzaken, schade aan de website of aantasting van de prestaties, beschikbaarheid en toegankelijkheid van de website;

(B) gebruik maken van onze website op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijke doel of activiteit;

(C) gebruik maken van onze website te kopiëren, op te slaan, gastheer, uitzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of enig materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) spyware, computervirus, Trojaans paard, worm, toetsaanslag logger, rootkit of andere distribueren kwaadaardige software;

(D) het uitvoeren van een systematische of geautomatiseerde gegevensverzameling (inclusief zonder beperking schrapen, data mining, data-extractie en data harvesting) op of in verband met onze website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;

(E) de toegang of op andere wijze omgaan met onze website met behulp van een robot, spider of andere geautomatiseerde middelen;

(F) in strijd met de in het robots.txt bestand voor onze website richtlijnen; of

(G) gebruik van gegevens verzameld van onze website voor direct marketing activiteiten (inclusief en zonder beperking e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing en direct mailing).

4.2 U mag geen gegevens die zijn verzameld via onze website contact op te nemen individuen, bedrijven of andere personen of entiteiten gebruiken.

4.3 moet u ervoor zorgen dat alle informatie die u aan ons via onze website, of met betrekking tot onze website verstrekt, ware, nauwkeurige, actuele, volledige en niet-misleidend.

 1. Registratie en Accounts

5.1 om in aanmerking te komen voor een individuele account op onze website, moet u ten minste 18 jaar oud.

5.2 u kan inschrijven voor een account met onze website door te klikken op de verificatielink in de e-mail die de website u stuurt, invullen en indienen van het formulier account registratie op onze website.

5.3 u mag niet een andere persoon uw account te gebruiken voor toegang tot de website, tenzij u werkzaam zijn door hetzelfde bedrijf of een wederzijds belang met die persoon hebben in het gebruik van onze diensten.

5.4 u moet ons schriftelijk van in kennis onmiddellijk als u zich bewust wordt van een ongeautoriseerd gebruik van uw account.

5.5 het is u moet niet een andere persoon account gebruiken voor toegang tot de website, tenzij u hebt de uitdrukkelijke toestemming van die persoon om dit te doen.

 1. Gebruikersnamen en wachtwoorden

6.1 als u zich voor een account met onze website registreert, zal u worden gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen.

6.2 uw gebruikersnaam mag niet kan misleiden en moet in overeenstemming zijn met de regels betreffende de inhoud uiteengezet in sectie 9; u moet uw account of gebruikers-ID niet gebruiken voor of in verband met de imitatie van een persoon.

6.3 u moet uw wachtwoord vertrouwelijk houden.

6.4 u moet ons schriftelijk van in kennis onmiddellijk als u zich bewust van de eventuele openbaarmaking van uw wachtwoord.

6.5 u bent verantwoordelijk voor alle activiteiten op onze website die voortvloeien uit een storing aan uw wachtwoord geheim te houden, en kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die voortvloeien uit een dergelijk in gebreke blijven.

 1. Intrekking en schorsing van de Account

7.1 we kunnen:

(a) opschorting van uw account;

(b) het annuleren van uw account; en/of

(c) de gegevens van uw account, te allen tijde in onze enige discretie zonder voorafgaande kennisgeving of uitleg bewerken.

7.2 u kan het annuleren van uw account op onze website met behulp van uw dashboard van de klant op de website.

 1. Uw inhoud: rijbewijs

8.1 in deze bepalingen en voorwaarden, "uw inhoud" wordt verstaan alle werken en materialen (inclusief zonder beperking, tekst, afbeeldingen, audio materiaal, videomateriaal, audiovisueel materiaal, scripts, software en bestanden) dat u indienen bij ons of onze website voor opslag of publicatie op, verwerking door, of transmissie via onze website.

8.2 u kunt bewerken uw inhoud voor zover is toegestaan met behulp van het uitgeven functionaliteit beschikbaar gesteld op onze website. U zal alleen kunnen bewerken van de inhoud voordat het heeft opgepikt door onze vertalers. U zal niet langer zitten kundig zodra we zijn begonnen te werken aan het bewerken van de inhoud.

8.3 we behouden niet alle rechten op de oorspronkelijke inhoud die u naar onze website uploadt.

 1. Uw inhoud: regels

9.1 u garandeert en waarborgt dat uw inhoud aan deze voorwaarden en bepalingen voldoen zal.

9.2 uw inhoud mag geen illegaal of onrechtmatig, moet geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van eenieder, en mag niet kunnen die aanleiding geven tot juridische actie tegen een persoon (in elk geval in enige jurisdictie en onder het toepasselijke recht).

9.3 de inhoud en het gebruik van uw inhoud door ons overeenkomstig deze voorwaarden en bepalingen, mag niet:

(a) worden lasterlijk of met kwade bedoelingen onwaar;

(b) worden obscene of onfatsoenlijke;

(c) inbreuk maakt op een auteursrecht, morele recht, databankenrecht, merk recht, van een model, recht in het voorbijgaan uit of ander intellectueel eigendomsrecht;

(d) inbreuk maken op enig recht van vertrouwen, recht op privacy of recht onder de wetgeving inzake gegevensbescherming;

(e) vormen nalatig advies of bevatten een nalatige verklaring;

(f) vormen een aanzetten tot het plegen van een misdaad, instructies voor de Commissie van een misdrijf of het bevorderen van criminele activiteit;

(g) worden in minachting van elke rechtbank, of in strijd is met een eventuele gerechtelijke uitspraak;

(h) worden in strijd met raciale of religieuze haat of discriminatiewetgeving;

(i) worden godslasterlijke;

(j) worden in strijd met staatsgeheimen wetgeving;

(k) worden in strijd met een contractuele verplichting verschuldigd is aan een persoon;

(l) het verbeelden van geweld in een expliciete, grafische voorstellingen of nodeloos wijze;

(m) worden pornografisch, onzedelijk, suggestief of expliciet seksueel;

(n) bestaat uit of bevatten instructies, advies of andere informatie die kan worden opgevolgd en kan, indien opgevolgd, oorzaak ziekte, letsel of dood, of andere verliezen of schade;

(o) vormen van spam;

(p) beledigend, misleidend, frauduleus, bedreigend, beledigend, worden kwellend, asociaal, bedreigend, hatelijk, discriminerend of inflammatoire;

 1. Beperkte garanties

10.1 wij niet garanderen of vertegenwoordigen:

(a) de volledigheid of de juistheid van de informatie gepubliceerd op onze website;

(b) dat het materiaal op de website is up to date; of

(c) dat de website of enige dienst op de website beschikbaar zal blijven.

10.2 Wij reserveren het recht om te beëindigen of wijzigen van een of meer van onze websitediensten, en om te stoppen met het publiceren van onze website, op elk gewenst moment naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving of uitleg; en sla voor zover uitdrukkelijk mits anders in deze termijnen en voorwaarden, u zal geen recht op enige schadevergoeding of andere betaling bij de beëindiging of wijziging van de websitediensten, of als we stoppen met het publiceren van de website.

10.3 voor zover maximaal is toegestaan door toepasselijk recht, en onder voorbehoud van sectie 12.1, sluiten wij alle verklaringen en garanties met betrekking tot het onderwerp van deze voorwaarden en bepalingen, onze website en het gebruik van onze website.

 

 1. Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

11.1 zal niets in een contract onder deze voorwaarden en bepalingen:

(a) beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid;

(b) beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid met betrekking tot fraude of frauduleuze misrepresentatie;

(c) het beperken van eventuele verplichtingen op een manier die niet is toegestaan onder toepasselijk recht; of

(d) eventuele verplichtingen die niet mogen worden uitgesloten onder de toepasselijke wet uitsluiten.

11.2 de beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie 11 en elders in een contract onder deze voorwaarden en bepalingen:

(a) zijn onderworpen aan sectie 11.1; en

(b) alle verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst of met betrekking tot het onderwerp van dat contract, met inbegrip van verplichtingen in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor schending van de wettelijke plicht, behalve voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze overeenkomst zijn van toepassing.

11.3 we zullen niet aansprakelijk jegens u voor enige verliezen die voortvloeien uit enige gebeurtenis of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.

11.4 we zullen niet aansprakelijk zijn jegens u met betrekking tot zakelijke verliezen, inclusief (zonder beperking) verlies van of schade aan winst, inkomen, inkomsten, gebruik, productie, voorziene besparingen, business, contracten, commerciële kansen of goodwill.

11.5 we zullen niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies of corruptie van gegevens, database of software.

11.6 we zullen niet aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade of schade.

11.7 u aanvaardt dat wij belang hebben bij de beperking van de persoonlijke aansprakelijkheid van onze ambtenaren en medewerkers en, gelet op dit belang, u erkent dat wij een naamloze entiteit; u gaat ermee akkoord dat u niet zal elke aanspraak persoonlijk jegens onze ambtenaren of werknemers met betrekking tot eventuele verliezen dat u last in verband met de website of deze gebruiksvoorwaarden (dit zal niet, natuurlijk, beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van de naamloze entiteit zelf voor de handelingen en nalatigheden van onze ambtenaren en medewerkers).

 

 1. Schending van deze voorwaarden en bepalingen

12.1 zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten uit hoofde van deze voorwaarden en bepalingen kunnen als u deze voorwaarden en bepalingen op enigerlei wijze schendt of als we redelijkerwijs kan vermoeden dat u inbreuk maakt op deze voorwaarden en bepalingen op enigerlei wijze, wij:

(a) sturen u een of meer formele waarschuwingen;

(b) uw toegang tot onze website; tijdelijk op te schorten

(c) definitief verhinderen u toegang krijgt tot onze website;

(d) blok computers met behulp van uw IP-adres uit de toegang tot onze website;

(e) Neem contact op met een of meer van uw internet serviceproviders en verzoek dat zij de toegang tot onze website blokkeren;

(f) beginnen gerechtelijke stappen tegen u, of voor contractbreuk of anderszins; en/of

(g) schorsen of verwijderen van uw account op onze website.

12.2 waar we opschorten of verbieden of blokkeren van uw toegang tot onze website of een deel van onze website, moet u geen actie te omzeilen van dergelijke opschorting of verbod of blokkeren (inclusief zonder beperking maken en/of met behulp van een andere account).

 1. Variatie

13.1 Wij kunnen deze bepalingen en voorwaarden van tijd tot tijd herzien.

13.2 de herziene bepalingen en voorwaarden gelden voor het gebruik van onze website vanaf de datum van publicatie van de herziene bepalingen en voorwaarden op de website, en u doet hierbij afstand van enig recht die anders wellicht op de hoogte worden gesteld, of te stemmen tot herziening van deze bepalingen en voorwaarden. Als u niet met de herziene bepalingen en voorwaarden instemt, moet u stoppen met het gebruik van onze website.

 1. Toewijzing

14.1 u overeen hierbij dat wij kunnen toewijzen, overdragen, onderaanneming of anders omgaan met onze rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden en bepalingen.

14.2 u kan niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming toewijzen, overdragen, onderaanneming of om het even welk van uw rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze bepalingen en voorwaarden anders behandelen.

 1. Scheidbaarheid

15.1 als een bepaling van een contract onder deze voorwaarden en bepalingen wordt bepaald door een rechter of andere bevoegde autoriteit als onwettige en/of niet uitvoerbaar wordt geacht, zal de overige bepalingen van kracht blijven.

15.2 als een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling van een contract onder deze voorwaarden zou wettig of executoriale titel indien deel ervan werden geschrapt, dat deel wordt geacht te worden verwijderd, en de rest van de bepaling zal van kracht blijven.

 1. Rechten van derden

16.1 een contract onder deze voorwaarden en bepalingen is voor ons voordeel en uw voordeel, en is niet bedoeld om profiteren of executoriale titel door een derde partij.

16.2 De uitoefening van de rechten van de partijen in het kader van een contract onder deze voorwaarden is niet onderworpen aan de toestemming van een derde partij.

 1. Volledige overeenkomst

17.1 Onder voorbehoud van paragraaf 11.1, deze algemene voorwaarden, samen met onze privacy en koekjes, stelt de gehele overeenkomst tussen u en ons in relatie vormen voor uw gebruik van onze website en zal alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons in relatie vervangen om uw gebruik maken van onze website.

 1. Wet en jurisdictie

18.1 Een contract onder deze algemene voorwaarden is onderworpen aan en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht.

18.2 Alle geschillen met betrekking tot een contract onder deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.

 1. onze gegevens

20.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Scrybs BV

20.2 We zijn geregistreerd in Nederland onder registratienummer 72216336 en onze maatschappelijke zetel is gevestigd in Laplacestraat 41, Amsterdam, 1098 HR.

20.3 Onze hoofdvestiging is 41, Laplacestraat, Amsterdam, 1098 HR.

20.4 U kunt contact met ons opnemen via e-mail op info@scrybs.com.