gekocht woorden van

naar

Over

Servicevoorwaarden van Scrybs

 1. Deze overeenkomst bevat de voorwaarden waaronder u, "

vertaler ”En Scrybs is een handelsnaam van Buyers United BV, een in Nederland gevestigde rechtspersoon, gaat hiermee akkoord en is een voorwaarde voor het leveren van vertaaldiensten aan Scrybs. Door dit document elektronisch te ondertekenen, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden: De aard van uw diensten:

 1. 2.1 U dient een vertaling te leveren van werken die u van tijd tot tijd door Scrybs ontvangt.

2.2 Als uw vertaling niet voldoet aan de normen van Scrybs, kan Scrybs naar eigen goeddunken deze overeenkomst onmiddellijk annuleren;

2.3 U begrijpt volledig dat tijd van essentieel belang is en u verbindt zich ertoe de vertaaldienst onmiddellijk na ontvangst van een instructie van Scrybs te starten en de vertaling te voltooien en deze binnen de geschatte tijdsperiode voor elke vertaling in elektronische vorm terug te sturen naar Scrybs.

2.4 Het is belangrijk om te begrijpen dat Scrybs een deadline heeft die door de klant is opgelegd en u bent daarom verplicht een werk voor vertaling niet te accepteren als u er niet zeker van bent dat u het op tijd zult afmaken.

Plicht om vertalingen te markeren die problemen hebben:

 1. 3.1 Als u problemen opmerkt met werken die u moet vertalen, markeer de taak dan door te e-mailen

translators@scrybs.com of het plaatsen van een supportticket. 3.2 Voorbeelden van "

problemen " zijn: (a) De verkeerde taal is besteld

(b) Het aantal woorden is onjuist

(c) De inhoud is pornografisch of kan aanstootgevend zijn.

Verplichtingen van Scrybs:

 1. 4.1 Scrybs verbindt zich ertoe u op de volgende manieren te helpen:

(a) Mocht de klant van Scrybs een klacht hebben met betrekking tot uw vertaling, dan zal Scrybs de klacht onmiddellijk onderzoeken en u de gelegenheid geven hierop te reageren;

(b) Scrybs behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te beslissen over de kwestie van ontevreden klanten, waaronder het annuleren van deze werkopdracht.

Vergoeding:

 1. 5.1 Scrybs verbindt zich ertoe u via Paypal te betalen nadat de klant de bestelling heeft goedgekeurd. Het betalingsbedrag is duidelijk zichtbaar wanneer de vacature wordt geplaatst;

Copyright toewijzing:

 1. 6.1 U begrijpt dat u, als auteur van de vertaling, in termen van Engels recht de eerste eigenaar bent van het copyright in en op de vertaling. U verbindt zich er hierbij toe om dit auteursrecht aan Scrybs toe te kennen wanneer u de vertaling retourneert door middel van een elektronische handtekening in de vorm van de bijlage hieraan gemarkeerd

OVERDRACHT VAN AUTEURSRECHT samen met uw vertaling. Onafhankelijke aannemer:

 1. 7.1 U begrijpt dat u door Scrybs wordt opgedragen als een onafhankelijke contractant en dat niets in deze overeenkomst wordt geïnterpreteerd als een medewerker of vertegenwoordiger van Scrybs. Scrybs draagt voorts geen verantwoordelijkheid jegens u als werknemer met betrekking tot de arbeidswetgeving van welke jurisdictie dan ook. U zult zich vertrouwd maken met uw fiscale verantwoordelijkheden in het rechtsgebied waar u woont en u verbindt zich ertoe de rechten en zelfstandigenbelastingen te betalen die van toepassing kunnen zijn in dat rechtsgebied. Scrybs is niet verantwoordelijk en u ontvangt ook geen door de werkgever gesponsorde voordelen van de vrijwaring en geheimhoudingsverklaring van Scrybs:

(a) U begrijpt dat het een uitdrukkelijke term van deze overeenkomst is dat u akkoord gaat met het geheimhoudingsbeleid van Scrybs in de bijgevoegde geheimhoudingsovereenkomst en door deze overeenkomst elektronisch te ondertekenen, bent u automatisch gebonden aan een dergelijke geheimhoudingsovereenkomst;

(b) U stemt ermee in om Scrybs, zijn directeuren, functionarissen en werknemers te vrijwaren en te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden van welke aard dan ook die direct of indirect voortvloeien uit uw nalatige, roekeloze of opzettelijke onrechtmatige daad die voortvloeit uit een schending van de geheimhoudingsovereenkomst of van enige andere verplichting die u kan worden opgelegd in de toepasselijke jurisdictie waarin u woont of werkt waarvoor Scrybs uiteindelijk aansprakelijk wordt gehouden.

Hele overeenkomst:

 1. 8.1 U gaat ermee akkoord dat er geen andere verklaringen zijn afgelegd dan die in deze overeenkomst en u gaat ermee akkoord dat geen enkele wijziging van deze overeenkomst geldig is, tenzij deze schriftelijk is en elektronisch is ondertekend door uzelf en Scrybs.

Toepasselijk recht:

 1. 9.1 Op deze overeenkomst, de geheimhoudingsovereenkomst en de overeenkomst tot cessie is Nederlands recht van toepassing en de Nederlandse rechter is niet-exclusief bevoegd om uitspraak te doen over enig geschil tussen partijen dat uit deze overeenkomst voortvloeit.

Geheimhoudingsovereenkomst:

 1. Vertalerovereenkomst - Scrybs

10.1 Scrybs is van plan informatie openbaar te maken in de vorm van een schriftelijk werk (“
Deze overeenkomst bevat de voorwaarden waaronder u, " ”En Scrybs is een handelsnaam van Buyers United BV, een in Nederland gevestigde rechtspersoon, gaat hiermee akkoord en is een voorwaarde voor het leveren van vertaaldiensten aan Scrybs. Door dit document elektronisch te ondertekenen, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden: 10.2 De vertaler verbindt zich ertoe de vertrouwelijke informatie voor geen enkel doel te gebruiken, behalve voor het vertalen ervan;
10.3 De vertaler verbindt zich ertoe de vertrouwelijke informatie veilig te houden en niet aan derden bekend te maken;
10.4 De verbintenissen in bovenstaande clausules 10.2 en 10.3 zijn van toepassing op alle vertrouwelijke informatie die door Scrybs aan de vertaler wordt onthuld, ongeacht de manier of vorm waarin deze wordt onthuld of vastgelegd, maar ze zijn niet van toepassing op:
2.3 U begrijpt volledig dat tijd van essentieel belang is en u verbindt zich ertoe de vertaaldienst onmiddellijk na ontvangst van een instructie van Scrybs te starten en de vertaling te voltooien en deze binnen de geschatte tijdsperiode voor elke vertaling in elektronische vorm terug te sturen naar Scrybs.

2.4 Het is belangrijk om te begrijpen dat Scrybs een deadline heeft die door de klant is opgelegd en u bent daarom verplicht een werk voor vertaling niet te accepteren als u er niet zeker van bent dat u het op tijd zult afmaken.

Plicht om vertalingen te markeren die problemen hebben:

 1. 3.1 Als u problemen opmerkt met werken die u moet vertalen, markeer de taak dan door te e-mailen
 1. translators@scrybs.com
 1. of het plaatsen van een supportticket.
 1. Quality policy